รางวัลการแข่งขัน

ประเภทการแข่งขัน มินิ มาราธอน 10 กม.
- รางวัล Overall ลำดับที่ 1 (ชาย / หญิง) รับถ้วยเกียรติยศพระราชทาน 
หมายเหตุ :: ผู้ที่ได้รับรางวัล Overall จะไม่มีสิทธิ์รับถ้วยในรุ่นอายุได้
- รางวัลกลุ่มอายุ ลำดับที่ 1 – 5  (ชาย / หญิง) รับถ้วยรางวัลที่ระลึก

 

ประเภทการแข่งขัน ฟันรัน 5 กม.
- รางวัลรุ่นทั่วไป ลำดับที่ 1 – 5 (ชาย / หญิง) รับถ้วยรางวัลที่ระลึก

 

ประเภทการแข่งขัน เดินเพื่อสุขภาพ 3 กม.
- ไม่มีการแข่งขัน