ไทยรวมใจ เดิน - วิ่ง รักเรา รักโลก
ลด ละ ขยะโฟม

วันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563

ณ สนามศุภชลาศัย ถ.พระราม 1 ปทุมวัน กรุงเทพฯ

ข้อมูลการติดต่อ